Contact - Khách sạn Luxtery Đà Nẵng - Luxtery Da Nang Hotel - 0905.958.882

Contact

map2

LUXTERY HOTEL - COMPANY LIMITED AND COMMERCIAL SERVICES THAI PHU TAI

  • Địa chỉ: 136 Pham Van Dong, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang

  • Email: info@luxteryhotel.com

  • Điện thoại: 0236.387.28.28

  • Website: luxteryhotel.com

  • Hotline: 0236.387.28.28