» Kiểu phòng » Cổ điển

Cổ điển

 • Grand Suite

  ★★★★

  136 Phạm Văn Đồng - Đà Nẵng - Hotline 0236.387.28.28

  3,420,000 Book room
 • Deluxe Twin

  ★★★★

  136 Phạm Văn Đồng - Đà Nẵng - Hotline 0236.387.28.28

  1,950,000 Book room
 • Deluxe Double

  ★★★★

  136 Phạm Văn Đồng - Đà Nẵng - Hotline 0236.387.28.28

  1,750,000 Book room
 • Luxtery Suite

  ★★★★

  136 Phạm Văn Đồng - Đà Nẵng - Hotline 0236.387.28.28

  5,270,000 Book room
 • President Suite

  ★★★★

  Hotline 0236.387.28.28 - 136 Phạm Văn Đồng - Đà Nẵng

  7,500,000 Book room

Online Support

Hotline: 0236.387.28.28 Email: info@luxteryhotel.com

Our online 24/7